Kiểm tra phù thủy: Bạn có phải là phù thủy thực sự?

Bạn có một phù thủy nhỏ trong trái tim của bạn? Bạn có muốn tham gia vào các nghiên cứu huyền bí và sử dụng phép thuật không? Nếu bạn muốn biết mình có phải là phù thủy thực sự hay không thì bài kiểm tra này hoàn toàn dành cho bạn. Làm bài kiểm tra này và tìm hiểu xem bạn có phải là phù thủy không!

Kiểm tra phù thủy: Bạn có phải là phù thủy thực sự?

Phù thủy là một người được coi là có khả năng ma thuật, đặc biệt là những kẻ độc ác, thường được biểu thị là mặc áo choàng đen, đội mũ lưỡi trai nhọn và cưỡi trên chổi. Bạn có phải là một phù thủy thực sự trong trái tim? Bạn có thích nghịch pha lê không? Làm bài kiểm tra thực sự thú vị này để tìm hiểu xem bạn có phải là một phù thủy thực sự không!


ĐúngPhần nào đó, bạn cần luyện tập một chút